Wenst u een vaste plantenborder?

Vaste planten kunnen veel tuinplezier geven. Toch moeten ook in de fraaiste vaste plantenborders bolgewassen en/of éénjarigen worden gebruikt, want vroeg in het voorjaar zijn er vrijwel geen bloei­ende vaste planten. Vaak staan de plantenpollen in zo'n border dicht naast el­kaar. U kunt echter ook een 'tapijt' aanbrengen van bodembedekkers als tijm (Thymus), maagdenpalm (Vinca), klimop (Hedera), steenanjer (Dianlhus), penningkruid (Lysimachia nummu/a-ria). Hogere vaste planten torenen als blikvangers daarboven. Zo'n border vraagt weinig onderhoud en de vaste planten behoeven niet zo vaak te worden gescheurd en opnieuw te worden uitgeplant.

Uitplanten gebeurt in goed be­meste grond (1,5 liter gedroogde koe­mest per m2). Bij het 'componeren' van een traditionele vaste plantenborder moet u terdege rekening houden met bloeihoogte, bloemkleur en bloeitijd. Voor zo'n border hebt u een diepte van ongeveer 3 meter nodig uitgaande van een lengte van 20 meter. In kleinere tui­nen worden de maten uiteraard overeen­komstig de beschikbare ruimte aange­past. Achterin de border komen de lage­re planten en tenslotte de bodembedek­kers.

Het samenstellen van een border die lang achtereen (ongeveer 6 weken) bloeit, is niet eenvoudig. Maak aanteke­ningen tijdens de bloei, zodat u later nog precies weet welk gedeelte voldoet en op welke plaats wijzigingen moeten worden aangebracht. Bonte borders, met felle kleurcontrasten staan 'rommelig'. Veel rustiger werken combinaties van ten hoogste drie tinten, bijvoorbeeld roze­rood, violet en grijs; blauw, paars en grijs of rood, lila en zachtgeel.

U kunt ook een border in één kleur (in allerlei schakeringen) aanleggen, zoals de be­roemde 'witte tuin' bij kasteel Sissing-hurst (Zuid-Engeland). Betrek uw vaste planten van een goede kweker. Vaste planten zijn kostbaarder dan zaaigoed. Plant altijd een oneven aantal: drie, vijf of meer. Op die manier kunt u werken met een kleurenpalet, dat tot diep in het najaar aantrekkelijk blijft.
Sitemap

Gouden tips wedstrijd Groei & Bloei magazine 25/03/2016

Irma Tap is de winnares van de ACD Prestige Piccolo kas!

Kook volgens de 80/20 regel! 18/06/2014

Een sterrenchef uit Nederland, Niven Kunz, is fervent gebruiker van groenten in zijn gerechten. Dat doet hij al sinds hij zijn ster kreeg, 10 jaar geleden.

ACD kassen: Kas, tuinkas, kweekkas, tunnelkas