Toepassing van kruiden

Kruiden worden niet alleen voor ver­schillende doeleinden gebruikt, ze wor­den ook op verschillende manieren toe­gepast. In de allopatische geneeskunde (waarbij men de kwaal bestrijdt met tegenwerkende middelen) worden de werkzame stoffen geïsoleerd. Al wat overbodig is wordt verwijderd. De pil­len, poeders, tincturen en balsems be­vatten die stoffen kant en klaar in de juiste dosering.

De homeopathie maakt gebruik van stoffen die in grote hoeveelheden kwa­len bij gezonde mensen veroorzaken, maar die bij zieken genezend werken als ze in uiterst kleine hoeveelheden worden toegediend. Het lichaam wordt er dan toe aangezet, de kwaal op eigen kracht te bestrijden. De homeopathie gaat dus uit van de stelregel: 'Similia similibus curantur' oftewel: 'Het gelijksoortige wordt door het gelijksoortige genezen'. Dit systeem werd ontwikkeld door de Duitse arts S.F.C. Hahneman (1755-1843). Aan de hand van de code­ring van homeopathische geneesmidde­len kan men afleiden in welke verdun­ning de werkzame stof wordt gedoseerd.: Dl - 1:10; D3 = 1:1000; D6 = 1:1.000.000!

Levende organismen reageren al op mi­croscopisch kleine hoeveelheden van be­paalde stoffen die onmisbaar zijn voor een bepaalde ontwikkeling. Dat geldt niet alleen voor planten, maar ook voor dieren en dus voor mensen! De werkza­me bestanddelen zijn bij verse kruiden sterker dan bij gedroogde. Dat houdt in, dat men er minder van nodig heeft dan van 'kruiden uit een potje'. Wie zelf kruiden wil verzamelen (uit eigen tuin of in de vrije natuur) moet ze plukken op het gunstigste tijdstip.

Voor wortels is dat het najaar. Bovengrondse delen zijn het krachtigst als ze zich net hebben ont­plooid - veelal in het voorjaar -; bloe­men op het toppunt van hun bloei. Geneeskrachtige kruiden of planten voor keukengebruik moeten worden ge­oogst als ze droog zijn. Pluk dus niet bij regenachtig weer of in de vroege och­tend als er nog dauw over ligt. Gebruik ook geen planten die met chemische middelen zijn bemest of bespoten. De begroeiing van wegbermen, waar veel verkeer langs komt, wordt verontreinigd door de uitlaatgassen van de auto's, zo­dat u uw kruiden dan ook beter elders kunt verzamelen. Met de vrije natuur als leverancier dient u er rekening mee te houden dat beschermde planten of delen daarvan niet mogen worden geplukt. Zelfs de algemener soorten moeten soms worden ontzien, om te voorkomen, dat ze op de lijst van bedreigde planten wor­den gezet. Zorg er daarom altijd voor, dat er van planten die zich door zaad vermeerderen, genoeg rijpe bloemen blijven staan om de voortplanting veilig te stellen!

Kleine hoeveelheden kruiden kunt u drogen op een min of meer donkere plaats - beslist niet in de zon! De droog­plaats moet droog zijn, terwijl frisse lucht er vrij spel moet hebben. De krui­den worden op een houten ondergrond of op grove stof enigszins voorge-droogd. Daarbij moeten ze zo nu en dan worden gekeerd. Als ze wat vocht zijn kwijtgeraakt, kunnen ze in bosjes wor­den opgehangen tot ze volkomen droog zijn. Gedroogde kruiden moeten wor­den bewaard in een goed afsluitbare pot, in een fles van keramiek of donker glas. Ook kunnen katoenen zakjes worden gebruikt. Het gaat erom, dat er zo wei­nig mogelijk licht en zeker geen vocht bij komt. Gedroogde kruiden moeten niet langer dan een jaar worden bewaard. Kruiden die voor het bereiden van soep zijn bedoeld, kunnen worden ingevroren. Lavas (maggikruid) en sel­derie worden knapperig hard in bevro­ren toestand en kunnen direct vanuit de kaasdoek, al dan niet van een sierrandje of een geborduurde versiering voorzien. Lavendel blijft ook in gedroogde vorm zijn heerlijke geur behouden. De wat grovere kruidenkussentjes, gevuld met­ kalmerende, rustgevende kruiden, vor­men een ongevaarlijk middel tegen sla­peloosheid als u ze op of onder uw hoofdkussen legt.

Mocht u desondanks de slaap niet kun­nen vatten, dan geniet u toch van de zachte geur.

Kruidwissen werden geacht onheil af te wenden. Sommige van die boeketten zijn opgebouwd uit niet minder dan 77 verschillende soorten kruiden, waaron­der leverkruid, bijvoet, alsem, valeriaan en bitterzoet.

Volgens de overlevering moeten ze 'zon­der messnede', dat wil zeggen, met de hand worden geplukt, veelal op een be­paalde dag en voordat de zon is opge­gaan. De rook van bij onweer aangesto­ken kruidwissen zou blikseminslag voor­komen.

Het gebruik stamt uit de voorchristelijke tijden, maar bleef ook na de komst van het christendom bewaard, zij het, dat de kruidwissen op het altaar moesten wor­den gewijd, wilden zij hun onheilswe-rende werking behouden...
Sitemap

Gouden tips wedstrijd Groei & Bloei magazine 25/03/2016

Irma Tap is de winnares van de ACD Prestige Piccolo kas!

Kook volgens de 80/20 regel! 18/06/2014

Een sterrenchef uit Nederland, Niven Kunz, is fervent gebruiker van groenten in zijn gerechten. Dat doet hij al sinds hij zijn ster kreeg, 10 jaar geleden.

ACD kassen: Kas, tuinkas, kweekkas, tunnelkas