Afwijkende kruidentuin

Wie een kruidentuin wenst die afwijkt van het geijkte 'vakjespatroon' kan de planten in plaats daarvan in een rotstuin onderbrengen. Een gedraineerde, licht-glooiende helling op het zuiden is daar­voor ideaal. De lage planten, bodembe­dekkers als tijm (Thymus) en lievevrou-

De struikachtigen, rozemarijn (Rosma-rinus), marjolein (Majorana) en wijnruit (Ruta), vullen het middenvlak, terwijl hoger opgroeiende planten als engelwor­tel (Archangeüca), alsem (Artemisia) venkel (Foenicuium), dille (Anethum), lavas (Levisticum) op de achtergrond komen. Plant hoger opgroeiende gewas­sen zodanig, dat ze de andere planten niet in de schaduw zetten! Gebruik voor de paden in uw kruiden­tuin bij voorkeur gladde trottoirtegels of grindtegels, tenzij u ze verwerkt in com­binatie met ander materiaal: vier tegels in een vierkant, omgeven door een kader van rode klinkers of gele ijsselsteentjes. Bakstenen kunt u in verschillende patro­nen leggen: visgraat, in de lengte, op hun kant of verspringend, zoals bij het vlechtwerk van een mand. Een graspad moet 's zomers herhaalde

lijk worden gemaaid en is niet praktisch. Kruipende kruiden zijn vrijwel immers niet te omzeilen! Gras blijft bovendien lang nat. Bij een bezoekje aan uw krui­dentuin zult u daar ook vaak 'natte voe­ten' oplopen.

Als u de paden enigszins verzonken aan­legt, komt de grond van de bedden iets hoger te liggen. Bij duidelijk verhoogde borders doet u er goed aan keermuurtjes van enkele lagen losgestapelde stenen aan te brengen. Twee bielsen op elkaar waarvan de onderste half in de grond is verzonken, kunnen eveneens als keer-muur dienst doen.

Een kruidentuin biedt over het algemeen een rustig kleurenpalet van vele nuances groene, grijze en bronskleurige bladtin­ten. Bloeiende kruiden als moederkruid (Chrysanthemum parthenium), salie-soorten (Salvia), lavendel (Lavandula) en klaprozen (Papaver rhoeas) geven er felle kleuraccenten aan. Daarmee moet u rekening houden bij het groeperen van de planten.

Het is plezierig als u hier en daar in de kruidentuin kunt gaan zitten om de geu­ren op te snuiven van bloeiende rozen, vlier (Sambucus), mirt (Myrtus commu­nis), looksoorten (Allium) enzovoorts. In de klassieke tuin past een Engelse bank van hout of een Franse van ijzer­werk. U-blokken kunnen - op hun kant gelegd - als traptreden worden gebruikt in een kruidentuin die verdiept is aange­legd. Traptreden kunnen dienst doen als zitplaats. Zorg voor voldoende kussen­tjes. Vochtige stenen zitplaatsen 'trek­ken koud op'. Als de zon erop heeft ge­schenen kunnen ze gloeiend heet wor­den.

Als u het geheel omgeeft door een manshoge haag van meidoorn, taxus of andere coniferen die in vorm kunnen worden gesnoeid schept u de besloten sfeer die zo eigen is aan de echte krui­dentuin. Een schutting of een gemetsel­de muur geeft eveneens het beschutte karakter aan een dergelijke tuin. Tegen de muur of de schutting kunnen allerlei klimplanten groeien. Maak een keus uit het assortiment geurende planten: kam­perfoelie, 'antieke' rozen enzovoorts. Een wijndruif past ook goed in de krui­dentuin, evenals kweepeer en sierkale-bas. Een bijenkas of een bijenstal met korven past uitstekend in de kruiden­tuin.
Sitemap

Gouden tips wedstrijd Groei & Bloei magazine 25/03/2016

Irma Tap is de winnares van de ACD Prestige Piccolo kas!

Kook volgens de 80/20 regel! 18/06/2014

Een sterrenchef uit Nederland, Niven Kunz, is fervent gebruiker van groenten in zijn gerechten. Dat doet hij al sinds hij zijn ster kreeg, 10 jaar geleden.

ACD kassen: Kas, tuinkas, kweekkas, tunnelkas