De kruidentuin

Tegenwoordig bestaat er veel belangstel­ling voor de toepassing van kruiden. Niet alleen in de keuken om allerlei ge­rechten smakelijker te maken, maar ook in het medicijnkastje. Ook de bezitters van piepkleine tuintjes en/of balkons kunnen zelf keukenkrui­den telen. Een zonnig stukje grond langs de gevel of de schuur, kan vrij veel plan­ten herbergen. Op het balkon moeten de groene 'smaakmakers' in potten of in bakken worden geteeld. Vergeet dan niet ze regelamtig van water èn mest te voorzien! Kruiden in pot kunt u, als het gaat vriezen, binnen op een koele, lichte plek zetten. U kunt er dan van blijven plukken. Zodra de vorst is verdwenen zet u de planten weer buiten.

Een halfheestertje als wijnruit (Ruta graveolens) en heesterachtigen als laven­del (Lavandula), tijm (Thymus vulgaris) en rozemarijn (Rosmarinus officinalis) worden in het kader van dit boek als kruiden beschouwd, hoewel ze dat offi­cieel niet zijn.Vaste planten als zuring (Rumex acetosa), salie (Salvia officinalis), lavas of maggiplant (Levisticum officinale), hys­sop (Hyssopus officinalis), citroenmelis­se (Melissa officinalis), mierikswortel (Armoracia rusticana/Cochlear ia armo-racia) verdienen eveneens een plaatsje.

Tijm (Thymus), lievevrouwebedstro (Asperula odorata) en kruizemunt (Mentha spicata) kunnen als bodembe­dekkers dienst doen. Eénjarigen moeten elk jaar opnieuw worden gezaaid: peter­selie (Petroselinum sativum), snijselderij (Apium graveolens), tuinkers (Lepidium sativum),  basilicum  (Ocimum basili

cum), éénjarig bonekruid (Satureja hor-tensis), majoraan (Majorana horten-sis/Orïganum majorana), bernagie/ komkommerkruid (Borago officina/is), dille (Anethum graveolens), kervel (Anthriscus cerefolium) en vele andere behoren tot deze groep. De meeste kruiden komen oorspronke­lijk uit het Middellandse-Zeegebied. Zet ze op een zonnige plaats in de tuin. Pe­terselie (Pelroselinum sativum) wil op het heetst van de zomerdag graag wat schaduw. Kervel (Anthriscus cerefoli­um) vraagt een lichtbeschaduwde plek en een vrij vochtige standplaats. Dille (Anethum graveolens) gedraagt zich vaak vreemd. De plant doet het op de ene plek in de tuin veel beter dan ergens anders. Bieslook (Allium schoenopra-sum), munt (Mentha piperita), citroen­melisse (Meiissa officinalis), tijm (Thy­mus vulgaris) en de maggiplant (Levisti-cum officinale) zijn erg gemakkelijk te kweken.

Vrijwel alle kruiden nemen elke grond­soort voor lief. Meng er wat droge koe­mest doorheen. Geen kunstmest, want die kan de smaak beïnvloeden. De grond moet los worden gehouden en goed ge­draineerd zijn.

Vanaf eind april kan in de volle grond worden gezaaid. (Kervel al vanaf eind maart). Druk de grond licht aan, zaai niet te dicht op elkaar en dun de plantjes uit of verzet ze. Zet steek-etiketjes met de juiste namen bij de gezaaide planten. Later leert u ze zó wel herkennen. Gebruik voor kruiden in bloembakken humusrijke grond. Geef de planten een beschutte plek en houd ze vochtig. Voordat de winter invalt kunt u groene delen van de planten invriezen.

Blaadjes en vleugels moeten uiteraard eerst wor­den schoongemaakt. Leg de kruiden per soort in afzonderlijke bakjes die u met water bijvult. Ze worden in de ijsblokjes geconserveerd en het aroma blijft be­houden. De blokjes kunnen in plastic zakjes worden verpakt met een etike voor de naam. Veel kruiden kunt u ook drogen (nadat ze gewassen zijn!). U hangt ze in bosjes ondersteboven op een donkere, winderige plaats. Zo kunt u tijm, basilicum, majoraan en rozema­rijn gedurende de wintermaanden bewa­ren. Kies voor de aanleg van uw krui­dentuin een zonnige plek dicht bij de keukendeur. Enkele vierkante meters bieden voldoende ruimte aan verschei­dene groepjes kruiden. U kunt de plan­ten zelf zaaien of in mei afgeharde pollen bij de kweker kopen.
Sitemap

Gouden tips wedstrijd Groei & Bloei magazine 25/03/2016

Irma Tap is de winnares van de ACD Prestige Piccolo kas!

Kook volgens de 80/20 regel! 18/06/2014

Een sterrenchef uit Nederland, Niven Kunz, is fervent gebruiker van groenten in zijn gerechten. Dat doet hij al sinds hij zijn ster kreeg, 10 jaar geleden.

ACD kassen: Kas, tuinkas, kweekkas, tunnelkas