Alruinwortel

De wortel van de alruin (Mandragora officinalis), nam in de middeleeuwse kruidenmagie een zeer belangrijke plaats in. Aan de plant, die tot de nacht­schaden behoort, en die derhalve giftige bestanddelen bevat, werd grote tover­kracht toegeschreven. Er zijn twee soorten, die beide in het ge­bied rond de Middellandse Zee in het wild voorkomen: de Mandragora verna­list die in het voorjaar met witte bloe­men bloeit, en de Mandragora autumna-lis, een herfstbloeier met violetkleurige bloemen. Beide hebben een gespleten wortel, die aan een verschrompelde mensengestalte doet denken. Plinius on­derscheidde mannelijke en vrouwelijke alruinen.

De rhizotomoi, die in het oude Grieken­land hun beroep maakten van het verza­melen van bijzondere wortels, brachten allerlei afschrikwekkende verhalen in omloop om zich te beschermen tegen de concurrentie van andere verzame­laars.

Vooral rond de alruin ontstonden in de loop van de tijd talrijke legenden. Zo ge­loofde men, dat de plant ontsproot uit de urine van een gehangene, die on­schuldig wegens diefstal ter dood was gebracht.

Men diende zijn oren dicht te stoppen met was, want door het geschreeuw van de 'halfmenselijke' plant zou men an­ders ter plekke doodblijven. Wie er een (zwarte) hond aan wildeopofferen bond de half uitgegraven wortel vast aan de hondestaart en lokte het dier met een stuk vlees, nadat men de plant driemaal van het kruisteken had voorzien.

Overigens ging ook het uitgraven van een pioen (Paeonia) met de nodige ritu­elen gepaard. Wie een exemplaar van dit symbool van schoonheid en liefde wilde bemachtigen begaf zich daartoe uitslui­tend 's nachts op pad, aangezien hem overdag door een specht de ogen zouden worden uitgepikt.
Sitemap

Gouden tips wedstrijd Groei & Bloei magazine 25/03/2016

Irma Tap is de winnares van de ACD Prestige Piccolo kas!

Kook volgens de 80/20 regel! 18/06/2014

Een sterrenchef uit Nederland, Niven Kunz, is fervent gebruiker van groenten in zijn gerechten. Dat doet hij al sinds hij zijn ster kreeg, 10 jaar geleden.

ACD kassen: Kas, tuinkas, kweekkas, tunnelkas