Kloostertuinen

Het zaad dat de monniken gebruikten was veelal afkomstig van boeren die be­paalde planten rond de boerderij in ere hadden gehouden, overtuigd als ze wa­ren van de macht van die kruiden. In de Capitularia (wetten en besluiten) van Karei de Grote staan de voorschriften voor het kweken van een zeventigtal groenten, kruiden en siergewassen. Het 'Regimen sanitatis salernitatum', een verzameling in het Latijn geschreven ge­zondheidsvoorschriften en dieetrecep-ten, afkomstig van de School van Saler­no, vermeldt de namen van tal van ge­neeskrachtige planten. (Salerno gelegen ten zuiden van Napels, was al sinds de 9e

eeuw beroemd om zijn kruidentuinen en geneeskrachtige bronnen.) Genees­krachtige planten vormden ook het on­derwerp van een geschrift van Hildegard von Bingen (1078-1179): 'De Causae et curae'.

Tegen het eind van de 15e eeuw kwam de 'knopentuin' in zwang, een vorm van tuinaanleg die was geïnspireerd op de Perzische opvattingen. Een vierkant, door diagonale paden in vier bedden verdeeld, vormde de basis. Het hart van de tuin werd doorgaans niet beplant, maar bedekt met gekleurd zand, kalk, kiezels of tegels.

Een enkele maal wer­den er sleutelbloemen (Primula) of drie­kleurige viooltjes (Viola tricolor) aange­plant. De lage haagjes die de bedden omzoomden bestonden uit gewone of rode salie (Salvia), hyssop (Hyssopus of­ficinalis), liguster (Ligustrum) of rozen (Rosa). Langs de kronkelende paden groeiden heiligenbloemen (Santolina), driekleurig viooltje (Viola tricolor), muurbloem (Cheiranthus cheiri), laven­del (Lavandula), Engels gras (Armeria), koningskruid of bazielkruid (Ocimum basilicum), jeneverbes (Juniperus) en Taxus.
Sitemap

Gouden tips wedstrijd Groei & Bloei magazine 25/03/2016

Irma Tap is de winnares van de ACD Prestige Piccolo kas!

Kook volgens de 80/20 regel! 18/06/2014

Een sterrenchef uit Nederland, Niven Kunz, is fervent gebruiker van groenten in zijn gerechten. Dat doet hij al sinds hij zijn ster kreeg, 10 jaar geleden.

ACD kassen: Kas, tuinkas, kweekkas, tunnelkas