Kruidentuinen in PerziŽ

De eerste 'echte' kruidentuinen zijn waarschijnlijk omstreeks 1000 v. Chr. door de Perzen aangelegd. Ze bestonden uit rechthoekige terreinen, waren voor­zien van waterleidingen en hadden in het midden een vijver. Behalve kruiden met een geneeskrachtige werking werden er rozen voor de fabricage van reukwater geteeld. Ook nu nog kan men in Perzi­sche tapijten plattegronden van tuinen als patroon herkennen. Met uitzonde­ring van de bewoners van het eiland Kre­ta hadden de Grieken aanvankelijk niet veel belangstelling voor tuincultuur.

Zij kweekten vijgen, olijven, granaatappels en druiven en lieten hun kruiden onge­dwongen in hun boomgaarden groeien. Onder invloed van de Egyptenaren gin­gen zij zich - veel later dan de oosterse volkeren - speciaal toeleggen op het kweken van kruiden. Via Griekenland en Rome bereikte de kennis van de Egyptische heelmeesters en kruidkundi­gen het westen van Europa. Ook de toepassing van kruiden voor kosmetische doeleinden, alsmede het ge­bruik van aromatische oliën, wierook en parfums kreeg er op die manier bekend­heid.

De Romeinen beschouwden hun tuin als een buitenvertrek, een open plaats waaromheen de woonvertrekken waren

gegroepeerd. Zo'n tuin, die door een schaduw-brengende zuilengang was om­geven, had gazons, bloembedden (waarin voornamelijk rozen werden ge­kweekt) en - in het midden - een water­bekken. Tussen de zuilen stonden plan­ten in kuipen en potten. De strakke aan­leg, met vierkante of rechthoekige per­ken, veelal door lage flwxus-haagjes om­zoomd, vond navolging in de klooster­tuinen, waar in de middeleeuwen talrij­ke heilzame kruiden werden gekweekt.
Sitemap

Gouden tips wedstrijd Groei & Bloei magazine 25/03/2016

Irma Tap is de winnares van de ACD Prestige Piccolo kas!

Kook volgens de 80/20 regel! 18/06/2014

Een sterrenchef uit Nederland, Niven Kunz, is fervent gebruiker van groenten in zijn gerechten. Dat doet hij al sinds hij zijn ster kreeg, 10 jaar geleden.

ACD kassen: Kas, tuinkas, kweekkas, tunnelkas