Golfbeweging bij kruiden

'De geschiedenis herhaalt zich', ook wat de belangstel­ling voor kruiden betreft. Als een reactie op de moderne chemie en de hedendaagse technologie is een nostalgisch verlangen naar de natuur ont­staan In de vijftiende eeuw trad eveneens een golf van hernieuwde belangstelling voor kruiden op, als indirect gevolg van de uitvinding van de boekdrukkunst, vooral in Duitsland. Oude manuscrip­ten van middeleeuwse monni­ken verschenen in druk en de geschriften van Aristoteles, Dioscorides en Galenus wer­den opnieuw ontdekt.
Sitemap

Gouden tips wedstrijd Groei & Bloei magazine 25/03/2016

Irma Tap is de winnares van de ACD Prestige Piccolo kas!

Kook volgens de 80/20 regel! 18/06/2014

Een sterrenchef uit Nederland, Niven Kunz, is fervent gebruiker van groenten in zijn gerechten. Dat doet hij al sinds hij zijn ster kreeg, 10 jaar geleden.

ACD kassen: Kas, tuinkas, kweekkas, tunnelkas