Het gevaar van kruiden

Overmatig gebruik van cocaïne als ge­notmiddel leidt op den duur tot ver­standsverbijstering en dood door uitput­ting.

Hoewel de geneeskunst in vroeger eeu­wen naar hedendaagse begrippen op een laag pitje stond, moet men de kennis van 'kruidendokters, en 'heksen' zeker niet onderschatten. Veel moderne ge­neesmiddelen uit de fabriek bevatten plantaardige bestanddelen, genezende dan wel pijnstillende stoffen die men niet in de reageerbuis heeft kunnen ma­ken. Tegenwoordig bestaat zelfs de ten­dens zich af te keren van het innemen van chemische geneesmiddelen. Oude middelen, waarmee de mens eeuwen ge­leden zijn kwalen bestreed, komen steeds meer in de belangstelling. Het te­rugverlangen naar de natuur, een 'trend' die de laatste jaren opgang maakt, heeft de kruiden weer onder de aandacht ge­bracht. Wie denkt dat kruiden altijd zonder risico kunnen worden ingeno­men, komt echter bedrogen uit. Plantaardige vergiften kunnen zeer ge­vaarlijk zijn, soms kan een geringe hoe­veelheid de dood veroorzaken. Jagende volkeren in sommige Afrikaanse landen en in het Amazonegebied dopen hun

pijlpunten in plantaardige vergiften. Een getroffen prooi sterft binnen enkele ogenblikken, ook zonder dat het schot op zich fataal is. Het Indiaanse pijlgif curare bevat strychnine, dat dodelijke krampen veroorzaakt. Al komen S/ryc/i os-soorten die dit gif leveren in Europa niet voor, toch groeien ook hier levensgevaarlijke gewassen. Bij het ge­bruik van onbekende soorten kruiden is uiterste voorzichtigheid dan ook gebo­den.
Sitemap

Gouden tips wedstrijd Groei & Bloei magazine 25/03/2016

Irma Tap is de winnares van de ACD Prestige Piccolo kas!

Kook volgens de 80/20 regel! 18/06/2014

Een sterrenchef uit Nederland, Niven Kunz, is fervent gebruiker van groenten in zijn gerechten. Dat doet hij al sinds hij zijn ster kreeg, 10 jaar geleden.

ACD kassen: Kas, tuinkas, kweekkas, tunnelkas