Moederkroon

Moederkoorn is een woeke­ring in de aren van granen (vooral rogge) die wordt ver­oorzaakt door een zwam ICla-viceps purpurea). Aangetaste korrels zijn groter dan nor­maal. Bovendien zijn ze ge­makkelijk te herkennen aan hun bruinzwarte kleur. De aandoening heeft bij con­sumptie van het zieke gewas een vergiftige werking op mens en dier. Vergiftiging met moederkoorn kwam vroeger nogal eens voor na het eten van brood dat uit aangetast graan was bereid.

De ziekte (ergotisme of krie­belziekte) veroorzaakt een jeukend gevoel in de ledema­ten, gevolgd door duizelin­gen, darmstoorniseen en spierkrampen. Drachtig vee kan door het eten van besmet voer ontijdig werpen. Clavi-ceps purpurea wordt in de ge­neeskunde gebruikt ter bestrijding van te hoge bloed­druk, migraine en als weeën-opwekkend middel
Sitemap

Gouden tips wedstrijd Groei & Bloei magazine 25/03/2016

Irma Tap is de winnares van de ACD Prestige Piccolo kas!

Kook volgens de 80/20 regel! 18/06/2014

Een sterrenchef uit Nederland, Niven Kunz, is fervent gebruiker van groenten in zijn gerechten. Dat doet hij al sinds hij zijn ster kreeg, 10 jaar geleden.

ACD kassen: Kas, tuinkas, kweekkas, tunnelkas