grond verbeteren

Grond verbeteren

Zit er klei, zand, veen-, rots- of leemachtige grond in de tuin? Of een mix van zand en klei (zavelgrond)? Is de grond kalkrijk, zuur of neutraal? Verarmd? Ga op onderzoek en verbeter wanneer nodig Stap 1 Test eerst de afwatering: begiet een kaal stuk grond en kijk of het water snel wegtrekt. Zanderige en stenige bodems voeren water snel af, kleigrond houdt water langer vast. Stap 2 Neem het handje grond, knijp het samen en voel hoe de structuur is. Een klomp natte klei voelt kleverige aan en behoudt zijn vorm als de hand weer wordt geopend. Nat zand valt gemakkelijk uit elkaar. Veengrond voelt sponsachtig aan. Zavelgrond en grond met een hoog leemgehalte zijn minder stevig dan klei en steviger dan zand. Stap 3 De bovenlaag is meestal in goede conditie als hij los is van structuur en door de aanwezigheid van voedingsstoffen donker van kleur. Wanneer die mooie bovenlaag maar een paar centimeter dik is, is het nodig om compost of ander goed verteerd organisch materiaal door de grond te mengen. Anders zal bij kleigrond te veel water worden vastgehouden, waardoor de structuur niet los en luchtig genoeg is. Bij zandgrond zal de bodem te snel uitdrogen. Voedingsstoffen zullen wegspoelen. Zavelgrond heeft een goede structuur, maar is niet altijd vruchtbaar. Veengrond bevat moeilijk verteerbare plantenresten en houdt water vast. Rotsgrond is vaak kalkrijk en watert snel af. Leemachtige grond is ideaal. Stap 4 Vooral voor grotere planten is de conditie van de diepere laag van belang. Graaf een gat van 30 tot 60 cm diep om te zien wat voor grond zich onder de bovenlaag bevindt. Stap 5 Vaak is de onderlaag dichtgeslagen en nauwelijks vruchtbaar. Diep spitten maakt het los. Puin en stenen moeten worden verwijderd. Het zaaien van een diepwortelende groenbemester (zoals lupine) kan ook helpen een harde ondergrond losser te maken. Vlinderbloemigen (lupine, vogelwikke, witte en rode klaver) geven bovendien stikstof af aan de bodem. Groenbemesters beperken ook het opkomen van onkruid. Stap 6 Regelmatig bemesten is beslist aan te raden. Organische mest (samengesteld uit natuurlijke stoffen) bevordert het bodemleven en verbetert de grondstructuur. Anorganische mest (kunstmest) werkt snel, maar kort. Stap 7 Een bodemtest (verkrijgbaar bij tuincentra) meet de zuurgraad van de bodem. Zure grond, zoals veengrond, heeft een pH-waarde tussen 1 en 7. Neutrale grond, zoals sommige soorten kleigrond, heeft een pH van exact 7. Basische of kalkrijke grond, zoals sommige soorten rotsgrond, heeft een pH hoger dan 7. De zuurgraad is te beÔnvloeden door kalk te strooien op zure grond en turf of veenaarde op kalkrijke grond. Stap 8 Algemene regels voor voedingsstoffen zijn niet te geven. Sommige planten vragen om bevordering van de bladgroei en daar zorgt stikstof voor. Bloeiende planten en vruchtbomen zijn gebaat bij kalium, wat de bloei en vruchtvorming bevordert. Fosfaat is weer nodig voor sterke wortels. Deze stoffen zijn in veel meststoffen in verschillende verhoudingen aanwezig. kas
Sitemap

Gouden tips wedstrijd Groei & Bloei magazine 25/03/2016

Irma Tap is de winnares van de ACD Prestige Piccolo kas!

Kook volgens de 80/20 regel! 18/06/2014

Een sterrenchef uit Nederland, Niven Kunz, is fervent gebruiker van groenten in zijn gerechten. Dat doet hij al sinds hij zijn ster kreeg, 10 jaar geleden.

ACD kassen: Kas, tuinkas, kweekkas, tunnelkas