verwarmingsmat

Installatie- en gebruiksaanwijzing van een verwarmingsmat met thermostaat

1. Technische gegevens: verwarmingsmat met thermostaat

Toesteltype: HMT, verkrijgbaar in verschillende afmetingen Vermogen: 150 W/m Spanning: 230 V, 50/60 Hz Meer productinfo: verwarmingsmatten

2. Toepassingsgebieden

a) als bodemverwarming in broeikassen b) als bodemverwarming in kweekbekkens c) als bodemverwarming in broeibedden d) als bodemverwarming voor overwintering van planten

3. Werkwijze

De verwarmingscapaciteit van de verwarmingsmat is zo geconcipieerd, dat zij maximum 40C ontwikkelt, wanneer u de opbouw volgens de installatiehandleiding uitvoert. Niettemin zijn 40C bodemtemperatuur een uitzondering. Normaal heeft men een bodemtemperatuur tussen 12C en 25C nodig. Welke temperatuur voor het betreffende toepassingsgebied de juiste is, kunt u van tuiniers ervaren. Bijv. mag bij het kweken van zaad voor sla slechts max. 12C niet overschreden worden. Wij bevelen hier onze plantenlampen Cool White 2 x 36 W (meer info: verlichting) aan voor ideale kweekvoorwaarden. Tomaten daarentegen hebben minimum 18C - 22C nodig (meer info: tomaten kweken) De noodzakelijke temperatuur is ook zeer afhankelijk van de helderheid op de opstellingsplaats. Dat zijn de voordelen: - snel kiemen van het zaadgoed - succesvol vermeerderen van stekjes - gezondere en krachtigere planten. Toepassing van de verwarmingsmat HMT. De temperatuurvoeler moet volledig in de aarde worden gestoken.

4. Installatie en opbouw

Elke elektrische inrichting in een broeikas mag alleen aan met FIschakelaars beveiligde contactdozen worden aangesloten. Overtuig u voor de aansluiting en ingebruikname van het toestel, dat dit in de voorziene toepassingszone resp. ruimte het geval is. Opbouw a) Leg een piepschuimplaat met een dikte van 2 - 5 cm onder de verwarmingsmat, om de warmtestraling naar onder te verminderen. b) Spreid op deze piepschuimplaat de verwarmingsmat over de volledige lengte uit. De kabel dient daarbij boven op de mat te liggen. c) Hoewel de Bio Green verwarmingsmat door haar vele kabellussen een optimale warmteverdeling bezit, hebben wij bij onze tests in de praktijk vastgesteld, dat u een zeer gelijkmatige warmteverdeling in de bodem bereikt, wanneer de verwarmingsmat met aluminiumfolie (van de huishoudrol) wordt afgedekt. Leg de matte zijde van de folie naar onder. d) Om de optimale bescherming van de aluminiumfolie te bereiken, bevelen wij aan, deze met een aanvullende plastic folie te overdekken. e) TIP: Dek de aluminiumfolie af met een 3 cm dikke zandlaag. Het zand heeft het voordeel, dat overtollig water wordt opgenomen. Het water verdampt in warm zand en trekt als vochtige warme lucht aan het bladgroen voorbij. Nu is de basisopbouw voor een energiebesparend bodemverwarmingssysteem tot stand gebracht. Indien men een afdekking op het zandbed wenst, dan kan men deze met behulp van roestvrij staal, aluminium of verzinkte plaat worden uitgevoerd. Ook een plastic folie is voldoende, wanneer men met een spoelbewatering wil werken. Deze afdekmiddelen belemmeren de warmtestroming niet, zolang er geen luchtkussen tussen zand en afdekmateriaal blijft bestaan. f) De positie van de thermostaatvoeler Let erop, dat de thermostaatvoeler met de volledige lengte van de voeler (het 12 cm lange dikkere eindstuk) in de grond steekt. - Voor de kweek dient de thermostaatvoeler in de wortelzone te worden gestoken, om ideale temperatuurvoorwaarden te scheppen. - Indien er verschillende grondtemperaturen in plantpotten nodig zijn, dan dienen de potten met de hoogste temperatuur direct op het verwarmde oppervlak te staan. Voor plantpotten, die een lagere temperatuur in de grond nodig hebben, dient de afstand tussen pot en verwarmd oppervlak te worden vergroot, om de temperatuur in de grond te laten dalen. Bepaalt u de temperatuur in de grond met behulp van een thermometer. g) Gebruik van de verwarmingsmat bij overwintering van planten. Indien de verwarmingsmat voor overwintering van planten wordt gebruikt dan gebeurt de opbouw op de vloer van de broeikas zoals bovenstaand is beschreven. Gebruikt u echter absoluut als isolatie naar onder een minimum 5 cm dikke piepschuimplaat. Bovendien is het zinvol, rondom de inrichting van piepschuimplaten en overeenkomstig bevestigingsmateriaal een "piepschuimbak" te bouwen, die men met 4-5 cm zand opvult. De zo ontstane zandbak met inwendig liggende verwarmingsmat dient als warmteaccumulator. Het zand kan ook met een metaalplaat of een glasplaat worden afgedekt, hetgeen echter niet absoluut noodzakelijk is. Wanneer de afdekplaat zwart is, dan resulteert dit in een groter accumulatie-effect door zonnestraling. Door het opleggen van een afdekplaat wordt bereikt, dat de bij het plaatsen van de planten ontstane druk gelijkmatig wordt verdeeld. Door de gelijkmatige persing van het zand ontstaat een hogere accumulatiemogelijkheid. Naargelang de waarde van de accumulatie levert de installatie in geval van stroomuitval nog 1-2 dagen geaccumuleerde warmte. Dit systeem is zeer energiebesparend, omdat de warmte dichtbij de wortels wordt ontwikkeld en met geringe temperatuurverschillen tot de temperatuur van de broeikas zeer langzaam naar boven stijgt. De warmteafgifte is ononderbroken gelijkmatig, maar in de meeste gevallen niet voldoende om een plotse temperatuurdaling op te vangen. Dit moet met een vorstsensor gebeuren.

5. Veiligheidsinstructies en verzorging

a) De verwarmingsmat na gebruik oprollen, niet knikken! b) De verwarmingsmat niet met scherpe voorwerpen belasten! c) Na het kweekseizoen principieel de netstekker uit de contactdoos halen. Vraag nu de complete prijslijst 'kassen' aankas
Sitemap

Gouden tips wedstrijd Groei & Bloei magazine 25/03/2016

Irma Tap is de winnares van de ACD Prestige Piccolo kas!

Kook volgens de 80/20 regel! 18/06/2014

Een sterrenchef uit Nederland, Niven Kunz, is fervent gebruiker van groenten in zijn gerechten. Dat doet hij al sinds hij zijn ster kreeg, 10 jaar geleden.

ACD kassen: Kas, tuinkas, kweekkas, tunnelkas