verwarmingskabel

Bedieningshandleiding voor verwarmingskabels

Onderstaand geven wij u enkele aanbevelingen en tips, hoe u met de kabel voor grondverwarming de beste resultaten kunt bereiken.

1. Belangrijke instructies

- De verwarmingskabel (productinfo) mag zichzelf op geen enkele plaats raken, kruisen of overlappen. Dit leidt tot oververhitting van de verwarmingkabel. - De lengte van de verwarmingskabel kan niet worden veranderd. Wanneer de kabel wordt verkort bestaat er gevaar voor oververhitten, en wanneer hij wordt verlengd ontwikkelt hij niet de noodzakelijke warmte. Elke poging, de verwarmingskabel fysisch te veranderen, leidt tot het vervallen van de vrijwaring. Van zodra de kabel wordt afgeknipt is hij niet meer herstelbaar. - De verwarmingskabel moet tegen slijtage beschermd worden, indien hij op plaatsen wordt geÔnstalleerd, waar een beschadiging mogelijk is (knagende dieren, vallende ijskegels, enz.).

2. Aanmaak van een zaadbed

- Maak een omlijsting met houten planken met een hoogte van 150-220 mm en een dikte van 15 mm. - Leg deze omlijsting uit met een plastic folie. - Leg in de omlijsting piepschuimplaten met een dikte van 2-5 cm op de bodem om de warmtestraling naar onder te vermijden. - Bedek de piepschuimbodem met een laag van maximum 5 cm vochtig kwartszand. - Leg nu de verwarmingskabel in lussen met een afstand van 8 cm ten opzichte van elkaar. Let er op, dat de eerste meter achter de stekker niet verwarmd is en slechts als netsnoer dient. - Bedek het oppervlak met een verdere laag van 4-5 cm vochtig kwartszand. - Zet nu uw schalen en potten met zaadgoed op het zand. Vul aansluitend de tussenruimtes op met vochtige turf om zo goed mogelijk een ontwijken van de warmte te verhinderen. De bereikte temperatuur is afhankelijk van verschillende factoren. Een belangrijke rol speelt daarbij de temperatuur in uw broeikas. Het is aanbevolen, de broeikastemperatuur op ca. 7įC te houden, om in uw zaaibed een temperatuur tussen 18-21įC te bereiken. Indien de omgevingstemperatuur lager dan 7įC ligt, dan kunt u indien noodzakelijk ook de afstand tussen de lussen van de verwarmingskabel verminderen om de temperatuur in het bed te verhogen. Ook de zandlaag is van betekenis - een dunne zandlaag kan de ontstane warmte niet voldoende accumuleren en plotseling optredende kou in de broeikas niet opvangen. Dit kan snel opgemerkt worden door een onregelmatig kiemen of zelfs het verlies van planten. Bij zeer koud weer kan het behulpzaam zijn, wanneer het zaadbed grondig wordt voorverwarmd, voor de zaadgoedschalen op het zand worden gezet. Nadat de bovenste laag van vochtig zand werd aangebracht dient u alles met een dikke laag krantenpapier en dan met een plastic folie af te dekken. Sluit dan de kabel aan op de stroomverzorging om alles gedurende 24-48 uren grondig op te warmen. Controleer van tijd tot tijd of het zand overal gelijkmatig vochtig is. Droge plaatsen kunnen leiden tot een uitbranden van de verwarmingskabel.

3. Onze aanbeveling is de werking van een verwarmingskabel met een thermostaat!

Om exact gelijkmatige temperaturen te bereiken en een oververhitting van de verwarmingskabel te verhinderen bevelen wij u onze thermostaat aan, met een instelbereik voor de temperatuur van 18-34įC.

4. Broeikasbedden

De verwarmingskabel kan in het bed direct op de bodem worden gelegd. Wij stellen voor, de verwarmingskabel op een diepte van 10-12 cm te leggen. Wanneer er in de broeikas wordt gewerkt, dient vooraf absoluut de verwarmingskabel te worden uitgeschakeld (stroomloos).

5. Garantieprestatie en onderhoud

Wij verlenen u 2 jaar onbeperkte garantie van de producent (vanaf de aankoopdatum) op alle Bio Green producten. Hiervan uitgesloten is schade door uitwendige geweldinwerking en ondeskundig gebruik. Service informatie

6. Lees ook

Verwarmingsmatten:verwarmingsmat Vraag nu de complete prijslijst 'kassen' aankas
Sitemap

Gouden tips wedstrijd Groei & Bloei magazine 25/03/2016

Irma Tap is de winnares van de ACD Prestige Piccolo kas!

Kook volgens de 80/20 regel! 18/06/2014

Een sterrenchef uit Nederland, Niven Kunz, is fervent gebruiker van groenten in zijn gerechten. Dat doet hij al sinds hij zijn ster kreeg, 10 jaar geleden.

ACD kassen: Kas, tuinkas, kweekkas, tunnelkas