groeiseizoen

Hoe kunnen we het groeiseizoen vervroegen?

De ene tuinliefhebber wil al wat vroeger zijn dan de andere. Het afdekken van de grond is een manier. De plasticfolie warmt de grond vlugger op in het voorjaar, zodat er vroeger kan gezaaid of geplant worden; De grond moet vooreerst opdrogen. Natte grond is immers koude grond en deze warmt slechts langzaam op. Zo komt het trouwens dat de ene in de tuin al vroeger met de werkzaamheden kan beginnen dan de ander, gewoon omdat de ene grond vlugger opwarmt dan de andere. Humusrijke grond is 'donkere' grond en warmt ook sneller op. Zwart accumuleert immers veel gemakkelijker de zonnestralen. "Bleke" grond daarentegen kaatst de warmte terug.
Naast het afdekken van de grond, waardoor tevens het onkruid wordt tegengegaan kunnen (jonge) planten zelf worden afgedekt met plasticfolie. Zoals bekend is het tijdstip van het verwijderen van deze plasticfolie niet onbelangrijk om schade te voorkomen. De plotse overgang van de gezellige warmte naar de 'open' lucht is niet zo aangenaam voor de plant. Een ander middel om het groeiseizoen in de tuin te vervroegen, ... en/of te verlaten is het gebruik van tunnelkassen. Tunnelkassen zijn ongetwijfeld de goedkoopste 'kas'-constructies. Hierbij wordt plasticfolie over hoepels gespannen. Meestal is deze folie slechts enkele seizoenen bruikbaar omdat er scheuren in komen ofwel dat de plastic vuil geworden is en onvoldoende licht doorlaat. Bij de opstelling moet je je er goed van vergewissen dat de constructie stevig staat en niet met de eerste de beste maartse bui of aprilse gril in buurmans tuin belandt. Een belangrijk voordeel van tunnelkassen is hun verplaatsbaarheid. Tunnelkassen worden opgesteld in de maand januari, zodanig dat de grond voldoende tijd krijgt om op te drogen; Vandaar dat er voldoende beluchting moet worden voorzien. Het is dan ook goed om bij aanvang minstens voor- en achterkant open te laten. Zodra de grond bewerkbaar is, wordt hij zaai- of plantklaar gelegd. Vanaf februari kunnen al meerdere groenten gezaaid worden... Hou er wel rekening me dat ook het onkruid profiteert van de vervroegde lente onder tunnelkas. Vandaar dat de grond steeds bereikbaar moet blijven om te schoffelen of te wieden.

Beluchting

Beluchting van de teelt onder folie is noodzakelijk. De wind moet er door kunnen spelen zoniet wordt de luchtvochtigheid te hoog opgedreven en wordt een gunstig klimaat geschapen voor schimmelziekten en andere narigheid. Deze beluchting heeft echter wel voor gevolg dat de grond onder de tunnelkas gaat opdrogen. De grondvochtigheid kan bovendien niet worden aangevuld door hemelwater. Er zal dus water moeten toegediend worden. kas
Sitemap

Gouden tips wedstrijd Groei & Bloei magazine 25/03/2016

Irma Tap is de winnares van de ACD Prestige Piccolo kas!

Kook volgens de 80/20 regel! 18/06/2014

Een sterrenchef uit Nederland, Niven Kunz, is fervent gebruiker van groenten in zijn gerechten. Dat doet hij al sinds hij zijn ster kreeg, 10 jaar geleden.

ACD kassen: Kas, tuinkas, kweekkas, tunnelkas