kas kiezen

Een algemeen overzicht om te helpen bij de keuze van een kas.

Bezin vooraleer je begint

Er zijn namelijk tal van factoren die uw keuze beÔnvloeden, namelijk: de plaatsbepaling, de grootte en vorm, het materiaal van de kas, al dan niet verwarming, electriciteits- en/of watervoorziening, de hulpmiddelen en uiteindelijk het bedrag dat u er wenst aan te besteden. Uiteraard kunnen over de kas en het gebruik ervan een volledig boek schrijven.

Het is de bedoeling een algemeen overzicht te geven om bij de keuze van een kas te helpen.

Plaatsbepaling

In eerste plaats hebben wij in de kas maximaal licht nodig en dienen wij schaduw van nabij gelegen hagen, bomen en gebouwen te vermijden. Om maximaal van de zonnewarmte te profiteren is een noord-zuid oriŽntering van de nok aangewezen. De kas dienst ook op een esthetisch verantwoorde wijze ingeplant te worden en mag in het geheel van de tuin geen storend element zijn. Hoe dichter wij de kas bij onze woning voorzien, hoe goedkoper het aansluiten van electriciteit en water kan gebeuren. Meestal is de standplaats een compromis omdat niet optimaal aan alle voorwaarden voldaan kan worden in de tuin.

Grootte en vorm

Ook hier hebben wij meerdere mogelijkheden. Niet alleen de teelten waarvoor we een kas wensen, maar ook de hoeveelheid teelten spelen een rol. Ook de beschikbare plaats bepaalt de vorm en grootte. Een muurkas is ideaal vor wie over een muur of gevel beschkt die op het oosten of westen is gericht en is in de winter doorgaans warmer dan een vrijstaande kas.

Materiaal

Opnieuw zijn er meerdere opties en hier is het vooral de kostprijs die de keuze bepaalt. Volgende kassen zijn verkrijgbaar: - stalen gebinte overtrokken met plasticfolie - aluminium gebinte, al dan niet geschilderd of behandeld met een speciaal procťdť - de vroegere kassen, met een ijzeren gebinte en glas erin geplaatst met stopverf zijn niet onderhoudsvriendelijk en worden om die reden nu weinig of niet meer geplaatst Voor de beglazing hebben wij de keuze tussen helder en gehamerd glas, polycarbonaat, acrylaat, polyethyleen en PVC-folie.

Electriciteit, verwarming, water

Electriciteit in de kas is in veel gevallen een noodzaak en dit om volgende redenen: voor de verlichting, het gebruik van een propagator, voor electrische bodemverwarming, de verlichting van gewassen donkere perioden, enz. Verwarming in de kas is geen absolute noodzaak maar is beslist nodig als wij er planten in wensen te beschermen tegen vorst en wij sommige teelten willen vervroegen of verlengen. Verwarmingssystemen zijn er zowel op huisbrandolie, petroleum, aardgas, butaangas, als electriciteit. Zo zal bij voorbeeld het verbruik lager liggen voor een tuinliefhebbe die enkel planten vorstvrij wil overwinteren dan voor iemand die als hobby cactussen of andere planten wenst te overwinteren en daarbij temperaturen van om en bij de 20į C dient aan te houden. Kasplanten hebben veel water nodig. Ook hier hebben wij de keuze uit of de combinatie van twee mogelijkheden: - regenwater: wij vangen het regenwater van de kas via de goten op in een ton of tank. Aanbevelingswaardig is het om deze ton bij grotere kassen in de kas te plaatsen, zo heeft het giet- of sproeiwater steeds de temperatuur van de kas. Regenwater is zacht en dus voor alle planten geschikt. - leidingwater: dienen wij uiteraard van een aftakpunt in de woning naar de kas te brengen. Leidingwater heeft als voordeel dat het steeds voorradig is, maar het kan niet gebruikt worden voor zuurminnende planten. Opgelet: in een niet-verwarmde kas moeten wij natuurlijk de nodige maatregelen nemen tegen vorstbeschadiging.

Hulpmiddelen

Sommige hulpmiddelen zijn onontbeerlijk om goede resultaten te bereiken. Het is echter aan de hobbytuinder om te beslissen hoe ver hij wenst te gaan bij het bepalen van het beschikbare budget. - automatische beluchting: dit is een absolute noodzaak om de temperatuur in de kas enigszins onder controle te houden. Automatische luchtraamopeners zijn niet zo duur en verzekeren bij wisselende weersomstandigheden en bij uw afwezigheid, een automatische beluchting van de kas: geopend bij felle zon, dicht bij fris weer. - schaduwdoek: in volle zomer is het absoluut noodzakelijk om de grote hitte buiten de kas te houden, maar toch volop het licht door te laten - automatische bevloeiingssysteem - rekken en tabletten: wanneer wij er aan denken om kleine plantjes op te kweken, dan is de aanschaf van tabletten een absolute noodzaak - energieschermen: zijn een zeer goed hulpmiddel in een verwarmde kas om 's winters de warmte binnen te houden - grondverwarming: sommige veeleisende (subtropische) planten verlangen een bodemtemperatuur van 18į C. Een grondverwarming dienst dan om een gunstig micro-klimaat te scheppen. Een thermostaatsonde helpt om een constante temperatuur te handhaven. Klik hier voor uw dichtsbijzijnde dealer
Sitemap

Gouden tips wedstrijd Groei & Bloei magazine 25/03/2016

Irma Tap is de winnares van de ACD Prestige Piccolo kas!

Kook volgens de 80/20 regel! 18/06/2014

Een sterrenchef uit Nederland, Niven Kunz, is fervent gebruiker van groenten in zijn gerechten. Dat doet hij al sinds hij zijn ster kreeg, 10 jaar geleden.

ACD kassen: Kas, tuinkas, kweekkas, tunnelkas