kas Zuid Holland

Het kweken van planten in onze kas te Zuid Holland

Zaaien

U moet niet te vroeg in het jaar beginnen: de korte daglengte en de geringe lichtintensiteit vormen een belemmering voor een vlotte ontwikkeling van de jonge plantjes. De eerste reeks groenteplantjes kunt u beter bij de kweker kopen. Voor volgende reeksen en zomerbloemen, die naargelang hun soort in februari/maart worden gezaaid, is zelf zaaien beslist aan te bevelen. Er zijn verschillende soorten zaaigoed in de handel: Normaal zaaigoed is zo goed als vrij van verontreiniging. De diameter van de zaajes (korrelgrootte) is niet altijd dezelfde. Op het zakje staat of ze al of niet zijn ontsmet. Gekalibreerd zaaigoed is door zeven geselecteerd op korrelgrootte, wat gunstig is bij bijvoorbeeld radijs en rammenas, waarbij de zaadjes op de definitieve afstand in voren in de kasbodem worden gezaaid. Bij gepileerd zaaigoed worden de zaadkorrels met een mal tot gelijkvormige, ronde pillen gevormd. De zaadjes moeten vochtig worden gehouden en mogen slechts ca. 1 cm diep in de aarde komen. In de zaadstrip bevinden de zaadkorrels zich op bepaalde afstand in een smalle papierstrip, die vergaat. De meeste zaadjes mogen slechts bedekt worden met een dun laagje, dat even dik is als de zaadjes zelf.

Stekken

Bij topstekken gebruikt u de toppen van uitlopers, bij wortelstekken snijdt u de wortels of loten in stukjes die ongeveer de lengte van een vinger hebben, bij oogstekken snijdt u een knopje met een klein randje schors af en bji bladstekken neemt u alleen de bladen of een deel daarvan. De snede moet glad en onbeschadigd zijn. De stekjes worden gestekt met een mengsel van aarde, zand en turfmolm, vast aangedrukt, begoten en in het met glas afgedekte vermeerderingsbed of een verwarmde bak gezet. Met onderwarmte en 'gespannen' (= vochtige lucht) wortelen ze gemakkelijk. De tijd tot de wortelvorming varieert van plant tot plant. Aangezien de stekken niet mogen verwelken, moeten ze vaak worden besproeid. Te veel vocht is echter ongewenst (gevaar voor rotting). De plaats moet licht, maar niet zonnig zijn. Wanneer er zich worteljes hebben gevormd, moet u de glasplaat ter ventilatie op een kier zetten.

Planten scheuren

Sommige plantensoorten zijn te vermeederen met scheuren. Let op: ieder deel moet genoeg wortels hebben. Voorbeelden: varens, asparagus, Spathipyllum (eenbladig).

Verspenen

Wanneer de plantjes het kiemstadium zijn ontgroeid, worden ze verspeend, dat wil zeggen uit elkaar gehaald, en op een nieuwe afstand van elkaar geplant. Verspenen gebeurt in kleine potjes of in voorgevormde bakken zoals verspeenbakken, of in turfpotjes, kleipotjes of de nieuwe generatie van recycleerbare verspeenbakken. In deze potjes staan de plantjes apart en kunnen er zich wortelkluitjes vormen. Deze groeien na het uitplanten op de definitieve plaats ongestoord verder. De potjes krijgen een lichte plaats, meestal op de planken onder het dak van de kas. kas

Durf tuinieren ZONDER

Tuinieren in Noord Holland zonder pesticiden en kunstmest is makkelijker dan je denkt. Het is vooral een kwestie van durven. En je haalt er zoveel uit: je tuiniert gezond, je spaart het klimaat en je bent natuur- en milieuvriendelijk bezig. In onze verstedelijkte streken van Noord Holland zijn ecologisch beheerde tuinen veilige havens voor bedreigde soorten. Zelfs enkel gifvrij beheerde bloembakken kunnen in een stad vlinders en bijen lokken.
Sitemap

Gouden tips wedstrijd Groei & Bloei magazine 25/03/2016

Irma Tap is de winnares van de ACD Prestige Piccolo kas!

Kook volgens de 80/20 regel! 18/06/2014

Een sterrenchef uit Nederland, Niven Kunz, is fervent gebruiker van groenten in zijn gerechten. Dat doet hij al sinds hij zijn ster kreeg, 10 jaar geleden.

ACD kassen: Kas, tuinkas, kweekkas, tunnelkas