zaaien kas

Zaaien in de kas ... is een kunst

De meeste kasbezitters ervaren het zaaien van bloeiende planten en groenten als een bijzonder bevredigende bezigheid. Het is in feite een meer dan passioneel avontuur waardoor de betrokkenheid bij het groeiproces van de planten nog aanzienlijker wordt

Zaaien (zaailingen) gebeurt niet om het even hoe en al evenmin met om het even welke zaadkwaliteit. Bij zaaien komen een heel aantal factoren kijken: temperatuur, substraat, vochtigheid, ouderdom van het zaad, ... factoren die bepalend zijn voor het lukken of mislukken van de oogst.

Meer over zaad

De ouderdom van het zaad heeft een zeer grote invloed op het al dan niet slagen van de zaai. Tussen het oogsten van de zaden en de eigenlijke zaai is het embryo dat zich in elk zaadje bevindt, niet in rust, maar doet het zich tegoed aan de voedselreserves waardoor het is omringd. Wanneer die reserves totaal zijn opgebruikt, sterft het embryo en gaat de kiemkracht van het zaad volledig verloren. Het is dus zaak om verse zaden te kopen, maar de omstandigheden waarin de zaden worden bewaard, zijn ook van levensbelang. Indien u de zakjes zaad opbergt in een oververwarmde ruimte (wat binnenshuis vaak het geval is) of op een plaats waar vochtigheid de scepter zwaait, dan zullen de zaden het niet lang uitzingen. De ideale plaats om zaden te bewaren is de groentebak van de koelkast waar de temperatuur constant 4 tot 5į C bedraagt. In deze omstandigheden spreekt het embryo de voedselreserve slechts zeer langzaam aan en blijft het dus langer in leven. Voor zaden van moestuingroenten varieert de gemiddelde levensduur van drie tot vier jaar. Het beste is om de zaadvoorraad om de twee jaar te vervangen om niet voor onaangename verrassingen komen te staan. Ter informatie volgt hieronder een lijstje met groenten waarvan de zaden slechts een korte levensduur hebben: - kervel: 2 tot 3 jaar - knolkervel: 1 jaar - bonen: 3 jaar - suikermaÔs: 3 jaar - ui: 2 jaar - pastinaak: 2 jaar - peterselie: 3 jaar - paardenbloem: 2 jaar - prei: 2 jaar - erwtjes: 3 jaar - schorseneer: 2 tot 3 jaar - haverwortel: 3 jaar

Diverse zaaiwijzen

Zaaien kan op verschillende manieren. Zo kunnen we ondermeer precisiezaaien, zaaien in een wachtbed, zaaien onder een al dan niet verwarmde kap. zaaiseizoen zaaitips Precisiezaaien: De planten worden gezaaid op de plaats waar ze kunnen bljiven groeien tot ze oogstklaar zijn. Voor deze zaaiwijze zijn er drie zaaitechnieken: - breedwerpig zaaien is vooral geschikt voor planten met een korte ontwikkelingsfase zoals bladsla - in rijen zaaien: zeer gemakkelijk, want met deze methode kunnen de zaden regelmatig worden verdeeld. Door deze manier van zaaien kan het perceel gemakkelijk worden schoongehouden en hebben licht en lucht vrije doorgang tot bij het zaaigoed. Een goede beluchting beperkt het risico op schimmelziekten. Door in lijn te zaaien is er ook ruimte voor tussengewassen: tussen de rijen kunnen andere planten worden gezaaid. In lijn zaaien is dus niet alleen plaatsbesparend, maar garandeert bovendien een optimaal rendement van het perceel - zaaien in afbreekbare potjes (potjes met compost of goed verteerde stalmest als bodemsubstraat) wordt vooral aanbevolen voor planten met een lange ontwikkelingsfase zoals courgettes en pompoenen. Zaaien in een wachtbed: De jonge plantjes kunnen zich volop ontwikkelen en worden nadien naar hun definitieve plaats gebracht, bij voorkeur nadat ze eerst werden verspeend. Het zaaien zelf gebeurt bij voorkeur onder een kap. Zaaien onder een niet verwarmde kap: Koude bak (kweekbak) of kweekkas, plastic tunnel en koude kas zijn schering en inslag in de tuin. In een koude bak kunnen groenten vroeg worden gezaaid en verspeend en is er zelfs ruimte voor andere primeurs zoals kervel, spinazie, bonen en zelfs erwtjes. Een koude bak is ook prima geschikt voor het verspenen van selderij en vroege sla. Onder een dergelijke beschutting kunnen meloenen en komkommers geleidelijk aan de buitenlucht wennen, waardoor de eventuele negatieve impact van een thermische schok (overgang van een verwarmde kas naar een bed in een koude kas of onmiddellijk naar buiten) kan worden vermeden. Koude bakken zijn ook bijzonder doeltreffend voor een geslaagde oogst van 'kouwelijke' groenten zoals meloenen die beschut blijven tot bji de oogst. Nog een laatste voordeel van deze bedekkingen: de oogstperiode in de tuin kan worden verlengd door kervel, dwergbonen, radijsjes en sla in de herfst tegen de eerste koude te beschermen. Zaaien onder een verwarmde kap: De keuze van verwarmde minikassen tot echte kassen met een aangepaste verwarming is enorm groot. Er zijn dan ook modellen voor ieders smaak en voor ieders beurs. De eenvoudigste manier is zaaien op de vensterbank in een verwarmde ruimte binnenshuis. Dat gaat echter gepaard met alle risico's die verbonen zijn aan lichtfluctuatie (de kiemplantjes hebben de neiging om hoog op te schieten) en aan een omgevingsvochtigheid die vaak zeer gering is. Onder een verwarmde kap kan al in het begin van de maand maart vroege prei (die in mei/juni in de tuin kan worden uitgeplant), selderij en tomaten, vroege kolen, komkommers, augurken en vroege sla, enz. worden gezaaid. Het spreekt voor zich dat de mogelijkheden in een echte verwarmde kas nog veel talrijker zijn.

Practische tips

- het bedekken van de zaden is een belangrijk gegeven. Zaden die te diep onder de grond verstopt worden, zullen moeilijk kiemen en in vele gevallen zelfs rotten. Optimaal is om de zaden niet te veel en niet te weinig te bedekken, want in het eerste geval kunt u ze, indien dat nodig mocht blijken, nadien nog altijd met wat potaarde toedekken. De algemene regel is dat een zaadje bedekt moet worden met een laagje aarde dat tweemaal zo dik is als het zaadje zelf - zaai nooit te dicht op elkaar om te voorkomen dat de planten hoog opschieten en worden aangetast door wortelbrand.

Enkele weetjes in verband met zaad

- wanneer u zaden van dichtbij bekijkt, is er geen teken van leven te bespeuren. Ze lijken dood, maar omdat ze het vermogen hebben te kiemen noemen we dit kiemrust, ofwel ze zijn in diepe slaap. Als het zaad ontwaakt uit de kiemrust komt het op een fantastische manier in actie. - zaden moeten bestand zijn tegen verschillende ongunstige omstandigheden zoals droogte, vorst en zelfs een korte periode van extreme nattigheid - zaden zijn rijk aan voedingsstoffen en daarom erg aantrekkelijk voor veel dieren. Veel zaden zijn bruin, grijs of zwart van kleur zodat ze liggend op de grond minder opvallen. Door deze camouflagetechniek kunnen zij aan de aandacht van dieren ontsnappen en wordt de kans op ontkiemen vergroot. - het vermogen van het zaad om voedsel op te slaan geeft het zaad de energie om te kiemen. Hoe groter de voedselopslagplaatsen zijn, des te meer voedsel ze kunnen opslaan, en daarom bepaalt de grootte van het zaad hoe diep het gezaaid kan worden. Kleinere zaden moeten minder diep gezaaid worden dan de grotere. Als een klein zaad te diep wordt gezaaid kan de hoeveelheid reservevoedsel al op zijn voordat de zaailing boven de grond komt en blad kan vormen zodat hij voor zichzelf kan zorgen. Vraag nu de complete prijslijst 'kassen' aankas
Sitemap

Gouden tips wedstrijd Groei & Bloei magazine 25/03/2016

Irma Tap is de winnares van de ACD Prestige Piccolo kas!

Kook volgens de 80/20 regel! 18/06/2014

Een sterrenchef uit Nederland, Niven Kunz, is fervent gebruiker van groenten in zijn gerechten. Dat doet hij al sinds hij zijn ster kreeg, 10 jaar geleden.

ACD kassen: Kas, tuinkas, kweekkas, tunnelkas