biologische teelt

Hulpmiddelen voor biologische teelt

De biologische tuinder respecteert de wetten van de natuur in zijn groentekas. bij de grondbewerkingen wordt er minder diep gespit om de zuurstofminnende bacteriŽn in de bovenlaag te behouden. Alles is er op gericht stevige planten te telen zonder een beroep te doen op scheikundige meststoffen. De nuttige fauna wordt aangelokt en indien er problemen zijn met parasieten, worden biologische producten toegepast.

VOEDINGSSTOFFEN

-Bloedmeel
Dit donkerbruin poeder bevat 12% organische stikstof. Die stikstof is snelwerkend en aangewezen bij planten met stikstofgebrek (prei, tomaten, aardappalen). We strooien 20 ŗ 50 gr/m≤. Bloedmeel is vooral van toepassing voor glasteelten en geeft zeer goede resultaten bij druiven, aardbeien, sla en tomaten. Compost met veel houtafval of stro heeft behoefte aan stikstof waarbij bloedmeel aangewezen is (8kg/m≥)
-Hoornmeel
Men verkrijgt deze meststof door het malen van hoeven of horens. Het bevat 13% traagwerkende organische stikstof. Druiven en tomaten stellen de lange werking van deze organische stikstof sterk op prijs.
-Beendermeel
Nast de half snelwerkende organische stikstof bevat beendermeel ook fosfor en calcium. Door zijn inhoud van 5% N en 15% P is beendermeel een goede voorraadmeststof en fosforbron.
-Zeewierenextract
Wordt als poeder en als vloeistof aangeboden en is afkomstig van groene zeewieren. De zwart-bruine vloeistof is ideaal in de biologische teelt, niet alleen wegens de voedende waarde, maar omdat de planten ook beschermd worden tegen parasieten. Zeewierenextract bevat groeistimulerende verbindingen zoals vitaminen, hormonen, enzymen en aminozuren. Zeewier is een natuurproduct. Het werkt als een insecticide (tegen spint en bladluis) en als fungicide (tegen botrytis, schurft en meeldauw). Het product wordt verspoten met water of aan vloeibare meststoffen toegevoegd. Zowel op fruit als groentegewassen is de positieve werking van zeewierenextract te noteren.
-Zeewierenkalk (maŽrlkalk)
Door het vermalen van koraalalgen, afkomstig van de Bretoense wateren, krijgt men zeewierenkalk dat als wit poeder aangeboden wordt. Wegens het gehalte aan kalk, magnesium en spoorelementen ontzuurt het de bodem en stimuleert het de bacteriŽn. Zeewierenkalk bestaat in diverse maten van fijnheid. Hoe fijner de korrel, des te beter de werking. Het is de fijnste korrel die gebruikt kan worden als stuifmeel tegen parasieten. Zeewierenkalk onderscheidt zich van andere kalksoorten door de inhoud van spoorelementen zoals mangaan, ijzer, jodium, zink, koper, kobalt, boor en zelfs aminozuren en vitaminen die door hun organische samenstelling vlug door de planten opgenomen worden. Naast de 5 hoofdvoedingselementen (N, P, K, Ca en Mg) hebben de planten een kleine behoefte aan spoorelementen om evenwichtig en sterk uit te groeien.
-Dolomietkalk
Deze natuurlijke kalksoort bevat calciumcarbonaat (30% Cao) en magnesiumcarbonaat (20% MgO). Als goedkope kalksoort is het vooral een magnesiumaanbrenger.
-Basaltmeel
Basaltmeel is basaltrots die gemalen werd. Vooral het opneembare silicium (kiezel) is belangrijk omdat dit element de plantenweefsels verstevigt en de natuurlijke weerstand van de plant verhoogt tegen parasieten, droogte en vorst. Het wordt toegediend aan de grond (10 ŗ 15 kg/are) en verstoven op het gewas. Op bedauwd gewas is de werking het best en dat mits herhaalde behandelingen. Basalt bevat ook spoorelementen waaronder magnesium en ijzer die beiden zorgen voor een goede bladgroenfunctie. Het aanwezige silicium maakt in de grond de geblokkeerde fosfor vrij waardoord de beworteling en de bloemaanleg in de hand gewerkt wordt. Basaltmeel lost niet op in water en kan dus ook geen verbranding op de planten veroorzaken. Het oppervlakkig inwerken is aanbevolen. Opvallend is dat de kleur van de vruchten veel intensiever is bij basalttoepassing. Ook de smaak en de kwaliteit van de vruchten is uitstekend.
-Bentoniet
Bentoniet is een kleimineraal dat op zijn plaats is in de zandgronden. In de bodemkunde spreekt men van het kleihumus-complex. Klei en humus zijn de zeer waardevolle stoffen die meststoffen in de grond vasthouden en loslaten. Bentomiet zal dit complex in de lichte droge zandgronden aanvullen zodat er minder meststoffen uitspoelen. Bentoniet is samengesteld uit zeer kleine kristallen met een groot inwendig oppervlak waardoor de opslagcapaciteit voor water zeer groot is. Zo kan 1 kg bentoniet 8 kg water binden. Het is zoals humus negatief geladen waardoor de volgende positieve voedingsstoffen aangetrokken en vastgehouden worden: ammonium, kalium, magnesium en calcium.
-Lava
Zoals basalt is lava van vulkanische oorsprong. Zware gronden worden er lichter mee, het neemt vocht op en geeft het ook af. In de intensieve tuinbouw dient men 50 ŗ 200 kg per are toe.

BESCHERM DE FAUNA

Allerhande vogels zijn nuttig, want ze verorberen schadelijke insecten. Het aanbrengen van hagen en houtwallen rond de tuin en het opstellen van nestkastjes lokt deze nuttige vogels aan. Hagen en houtwallen zijn een natuurlijke biotoop voor lieveheersbeestjes, oorwormen, padden en andere nuttige insecten. Ze helpen bij de natuurlijke bestrijding en bevorderen het ontstaan van een natuurlijk evenwicht in de tuin. In de fruitteelt zijn bijen en hommels welkom, omdat ze zorgen voor een optimale bestuiving en goede vruchtzetting. Daarom zullen we ze sparen en zeker geen bespuitingen uitvoeren tijdens de bloeiperiode.

DE VIER GEBODEN IN DE BIOLOGISCHE TEELT

1. In zurge grond zullen we nooit goede resultaten halen. Alleen grondontleding geeft ons zekerheid over de zuurheidsgraad 2. Humus is het vitale bestanddeel van de bodem omdat de doordringbaarheid, de warmte en vochtopname er door bepaald wordt. Organische meststoffen verdienen de voorkeur. 3. Aardwormen zijn onze vrienden omdat ze door hun gangen de ondergrond doorbreken. Aardwormen houden van organisch afval en schuwen minerale meststoffen. 4. Voed de grond met natuurlijke hulpmiddelen. Organische mest aangevuld met natuurmineralen zoals zeewierenkalk, dolomietkalk, basaltmeel, lava, ... e.a. is aangewezen.
Groeiende afkeer van voeding uit de fabriek
In Engeland en de VS bestaat de trend al langer door een groeiende afkeer van voeding uit de fabriek. Alles moet tegenwoordig snel en voor zo weinig mogelijk geld. Bestrijdingsmiddelen worden niet geschuwd en als er een middel toegevoegd kan worden zodat een product groter wordt, dan gaan ze daar zeker mee experimenteren. Dit alles gaat ten koste van vitamines die erin horen te zitten en van de smaak waarvan menigeen niet eens meer weet hoe het hoort te smaken. Interessante link: bio kas biozaad kas
Sitemap

Gouden tips wedstrijd Groei & Bloei magazine 25/03/2016

Irma Tap is de winnares van de ACD Prestige Piccolo kas!

Kook volgens de 80/20 regel! 18/06/2014

Een sterrenchef uit Nederland, Niven Kunz, is fervent gebruiker van groenten in zijn gerechten. Dat doet hij al sinds hij zijn ster kreeg, 10 jaar geleden.

ACD kassen: Kas, tuinkas, kweekkas, tunnelkas