zaaigoed

Het belang van goed zaaigoed

Natuurlijk willen we ook dit jaar weer een goede oogst aan groenten en een overvloed aan bloemen in de tuin. Dan is het van het allergrootste belang dat we het juiste zaad gebruiken. Goed zaad betekent in dit geval vooral kiemkrachtig en soortecht zaad. Het zaad moet goed kiemen, liefst ook onder ongunstige weersomstandigheden. En er moet natuurlijk in het pakje zitten wat erop staat! Zit het zaad nog in de oorspronkelijke verpakking? Dan kunnen we op het pakje zien of het zaad nog kiemkrachtig is. Er staat namelijk een datum op, die aangeeft tot wanneer het zaad een voldoende kiemkracht behoudt. Maar ...

Niets aan het toeval overlaten

Eenmaal we met zaden aan de slag gaan, nemen we graag het zekere voor het onzekere. Als het uitgezaaide zaad blijkbaar niet wil opkomen, omdat het daar gewoon niet meer toe in staat is, zijn we voor een tweede zaaipoging veelal rijkelijk te laat. Van pas gekocht zaaigoed hoeven we de kiemkracht niet te controleren, maar ouder materiaal en zelf gewonnen zaad benaderen we met meer argwaan. Dat geldt eveneens voor het geval we een deel van het zakje aan de grond toevertrouwd hebben en de rest voor het komende jaar voorbestemd hebben.

De vraag is: zouden de zaden nog kiemkrachtig genoeg zijn?

De verpakking is een belangrijke factor inzake het behouden van de kiemkracht. We mogen er als hobbytuinders van overtuigd zijn dat zaden die verpakt zijn in aluminium een goede bescherming kennen. Als we het zaad maar gedeeltelijk verbruiken is het zaak dat we de verpakking weer goed sluiten, zodat de zaden minder te lijden hebben van vochtige toestanden. Een vochtige omgeving en een hoge temperatuur hebben nadelige gevolgen voor de bewaring. Druk dus de lucht uit de verpakking en bewaar de zaden koel. Pillenzaad is zaad dat in een omhulsel zit, waarvan de kiemkracht snel achteruit gaat. Een luchtdichte verpakking is een must! Maar ja, wat dan gedaan met overschotjes?

Een kiemproef geeft zekerheid

Voor we beginnen, houden we rekening met een paar zaken. Een kiemproef bij zaden die slechts ťťn of twee jaar kiemkrachtig zijn (ui, pastinaak en schorseneer bijvoorbeeld), is nutteloos. Pillenzaad en voorontkiemde of geforceerde zaden vallen eveneens buiten de kiemproef. Behandel lichtkiemers (zoals sla) niet als donkerkiemers, bijvoorbeeld peterselie. Zoasl de naam het zegt, kiemen onder andere peterselie, postelein en knolselder enkel in het duister. Uit ervaring blijkt dat het evenzeer overbodig is om tomaten- of veldslazaden het laatste jaar van hun kiemkracht nog te zaaien. Is het niet het zaairesultaat, dan is het de opbrengst die te wensen overlaat; Selderijzaad daarentegen is oerdegelijk: het komt pas drie jaar na de oogst in de handel. Zaden die herkenbaar minder water opnemen en duidelijk meer tijd nodig hebben om te kiemen, missen kiemvermogen. Het is verstandig dergelijke zaden niet meer te zaaien. Zaden met kiemkracht komen binnen de gestelde tijd op, indien vochtigheid en temperatuur in overeenstemming zijn. Op naar een kiemtest. Er zijn veel werkwijzen, allemaal met hetzelfde doel: het bepalen van het aantal zaden dat nog kiemkrachtig is.

Concrete kiemtest met resultaat

Met een wollen doek of vloei-, keuken- of ander absorberend papier, zoals papieren koffiefilters of een plastic zak en elastiekjes of kleefban kunnen we aan de slag. Maak het papier of de doek goed nat en leg dit op het bord. Om het kiempercentage zo dicht mogelijk te benaderen moeten we (voor prei en wortelen bijvoorbeeld) honderd zaden over het bord verdelen. Maar vijfentwintig zaden kunnen volstaan. Het aantal gekiemde zaden wordt dan vermenigvuldigd met vier, zodat het resultaat even betrouwbaar is. Dek de zaden af met vochtig papier of doek. Vervolgens wordt het bord in huishoudfolie gewikkeld of in een plastic zak gestopt. Maak het geheel dicht met kleefband of een elastiekje en zet het op een niet te donkere, warme (huiskamertemperatuur) plaats. Na een paar dagen controleren we of er al zaden gekiemd zijn en of de vochtigheidsgraad nog in orde is.

Kiempercentage

Door de zaden (zaaien kas) te tellen die vroeger kiemen dan de andere, kennen we de kiemenergie van de zaden. Hoe meer dat er zijn, des te krachtiger zijn de zaden. We tellen een tweede maal het aantal gekiemde zaden, maar dan op de in de kiemduurtabel voorziene dag. Het getal tussen nul en honderd geeft de juiste kiemkracht weer. Hoe hoger het percentage, hoe beter. Zaaigoed met de juiste vitaliteit vertoont een kiempercentage van 80 ŗ 90 %. Is de levenslust niet zo groot, dan zullen we in de tuin dichter moeten zaaien. Als de kiemkracht onder de 40 tot 50 % valt, krijgen we bij de uitzaai in volle grond problemen, omdat in onze rijen dan grote openingen verwacht kunnen worden.

Zaaiseizoen

Zie volgend artikel: zaaiseizoen kas
Sitemap

Gouden tips wedstrijd Groei & Bloei magazine 25/03/2016

Irma Tap is de winnares van de ACD Prestige Piccolo kas!

Kook volgens de 80/20 regel! 18/06/2014

Een sterrenchef uit Nederland, Niven Kunz, is fervent gebruiker van groenten in zijn gerechten. Dat doet hij al sinds hij zijn ster kreeg, 10 jaar geleden.

ACD kassen: Kas, tuinkas, kweekkas, tunnelkas