Algemene wedstrijdvoorwaarden

ALGEMEEN WEDSTRIJDREGLEMENT voor de ACD fotowedstrijd

1. Dit reglement legt de algemene deelnemingsvoorwaarden vast die van toepassing zijn op de fotowedstrijd lente/zomer 2011 die A.C.D. nv, met adres te 8800 Roeselare, Zwaaikomstraat 22 en ondernemingsnummer BE 0432 637 222, organiseert. 2. De wedstrijd is toegankelijk voor elke natuurlijke persoon, met uitzondering van: - De personeelsleden en de bestuurders van A.C.D. nv, - Elke persoon die aan de organisatie van de wedstrijd deelneemt, - De gezinsleden en de familieleden tot in de tweede graad van de uitgesloten natuurlijke personen. Minderjarigen mogen aan de wedstrijd deelnemen op voorwaarde dat zij de voorafgaande toestemming van hun ouders (of van de persoon die het ouderlijk gezag uitoefent) daarvoor gekregen hebben. Indien een minderjarige deelneemt, betekent dit dat hij/zij toestemming heeft verkregen. A.C.D. nv kan altijd een persoon van deelname aan de wedstrijd uitsluiten in geval van inbreuk op ťťn van de deelnemingsvoorwaarden of in geval van misbruik, misleiding of een deelname te kwader trouw aan een wedstrijd. 3. Deelname aan een wedstrijd is zonder enige aankoopverplichting 4. Enkel volledige deelnames die voor het einde van de wedstrijd worden ontvangen, komen in aanmerking. Een volledige deelname bestaat uit ťťn of meer foto's die per email verstuurd worden naar wedstrijd@acd-kassen.nl met vermelding van naam, adres, telefoonnummer, emailadres, een kort getuigenis over het kasgebeuren. 5. De resolutie van de JPEG-beelden moet 300dpi zijn. De minimale grootte van elk beeld is 3 miljoen pixels. De maximale grootte van de beelden is 10 miljoen pixels. 6. Mogelijke onderwerpen: ACTIE mensen die werken in of rond een kas, planten bewateren, allerhande zaadjes zaaien, groenten planten en oogsten, fruit en bloemen plukken, hobbykas inrichten, kinderen druk in de weer in en rond de kweekkas, accessoires die gebruikt/ ingesteld worden, zoals een raamopener, tomatenspiralen, moduletafels waarin gezaaid wordt, hordeur, looppad, druivengeleiders... TUINIEREN = LEUK lachende mensen in en rond de tuinkas, tuiniers die "trots" zijn op hun groenten, kas met opkomende groenten en fruit (zodat de kas zelf ook nog zichtbaar is op de foto), speciale planten en groenten die in de tuinkas gekweekt kunnen worden.. 7. Alle doorgestuurde foto's moeten persoonlijk gefotografeerde, digitale foto's zijn die vrij zijn van auteurs- of publicatierechten. A.C.D. nv krijgt de rechten om de ingestuurde foto's die geselecteerd zijn voor de finale vrij te publiceren op folders, catalogen, website, advertenties,... De overdracht is exclusief en geldt voor de gehele wereld, voor een duur van 10 jaar vanaf de ontvangst van het werd door ACD en voor alle mogelijke exploitatiewijzen, waaronder elektronische exploitatie. 8. De jurering gebeurt in twee fases: - keuze van de finalisten (15 september 2011) - keuze van de winnaars (31 december 2011) Selectiecriteria: - Beelden moeten beantwoorden aan de omschrijving van de wedstrijd - Beelden moeten hoge technische kwaliteit hebben - Beelden moeten een sterke zeggingskracht hebben - Beelden moeten een hoge esthetische kwaliteit hebben - Beelden mogen noch de naam van de fotograaf noch de titel van het beeld bevatten Een interne jury beslist autonoom. 9. Per deelnemer kan maximum ťťn prijs gewonnen worden. 10. Een prijs kan uitsluitend worden toegekend aan de winnaar en is dus niet overdraagbaar. 11. A.C.D. nv verleent geen garantie met betrekking tot een prijs. A.C.D. nv kan niet aansprakelijk gehouden worden voor gebeurlijke ongevallen of schade die (on)rechtstreeks verband houdt met een gewonnen prijs. Een prijs is ondeelbaar en moet aanvaard worden zoals deze wordt toegekend. Als de prijs wordt opgestuurd, kan A.C.D. nv niet verantwoordelijk gehouden worden voor verlies van de prijs door de postdienst of een vertraging in ontvangst. 12. De winnaars worden persoonlijk op de hoogte gebracht dat ze gewonnen hebben via email. 13. Deelnemers erkennen door het loutere feit van deelname het algemene wedstrijdreglement. 14. A.C.D. nv kan niet aansprakelijk geacht worden indien, ten gevolge van overmacht of iedere andere reden die buiten de wil van A.C.D. nv ligt, de duur van de wedstrijd wordt veranderd of indien de wedstrijd wordt aangepast of simpelweg wordt geannuleerd. Evenmin kan A.C.D. nv verantwoordelijk gesteld worden voor een technisch probleem waardoor niet kan worden deelgenomen. 15. A.C.D. nv kan beslissen om onafhankelijk van de "fotowedstrijd lente/zomer 2011" andere (foto)wedstrijden te organiseren tijdens de periode waarin u kunt deelnemen. 16. De deelnemers en winnaars van de wedstrijd verlenen A.C.D. nv de toestemming om, zonder dat deze laatsten daartoe enige vergoeding verschuldigd zijn, foto's van hen en/of hun getuigenissen te reproduceren en te publiceren, en dit voor een periode van 10 jaar, in het kader van de communicatie rond de wedstrijd of om A.C.D. nv te promoten. 17. Elke deelnemer geeft A.C.D. nv door deelname de toestemming om zijn/haar persoonsgegevens te verwerken in haar databank zodat A.C.D. nv de deelnemer kan informeren over het verloop van de wedstrijd en de producten en diensten van A.C.D. nv. Deze gegevens worden niet doorgegeven aan derden. kas
Sitemap

Gouden tips wedstrijd Groei & Bloei magazine 25/03/2016

Irma Tap is de winnares van de ACD Prestige Piccolo kas!

Kook volgens de 80/20 regel! 18/06/2014

Een sterrenchef uit Nederland, Niven Kunz, is fervent gebruiker van groenten in zijn gerechten. Dat doet hij al sinds hij zijn ster kreeg, 10 jaar geleden.

ACD kassen: Kas, tuinkas, kweekkas, tunnelkas