Bodem kweekkas

De grond (bodem) in onze kweekkas zouden we eens in de vijf jaar moeten onderzoeken.

Wie exact weet hoeveel en welke meststoffen er uitgestrooid moeten worden, gebruikt nooit te veel meststoffen en dat kan een aardige besparing betekenen. Een uitgekiende bemesting van onze kweekkas is de basis van een rijke oogst. In de handel zijn er setjes verkrijgbaar om dergelijk bodemonderzoek zelf ter hand te nemen. Met deze setjes kunnen we bepalen hoe het met de voedselhuishouding in de bodem van onze kweekkas is gesteld. De doe-het-zelf setjes voor bodem onderzoek bevatten een aantal reageerbuisjes en flesjes met verschillende vloeistoffen. We nemen een kleine hoeveelheid bodem monster uit onze kweekkas en doen dit monster in een reageerbuisje. Vervolgens wordt er een kleine hoeveelheid van een bepaalde vloeistof toegevoegd. Er vindt dan een scheikundige reactie in het reageerbuisje plaats, waardoor de vloeistof van kleur verandert. Door deze kleur te vergelijken met de kleuren die op een bijgevoegde kaart zijn afgedrukt, kan men bepalen welke hoeveelheid er van een bepaalde voedingsstof in de bodem voorkomt. Dit onderzoek betreft volgende elementen : het gehalte aan stikstof, fosfor en kalimum. We krijgen ook een indruk van de zuurgraad (pH) van de bodem in onze kweekkas. Hoe beter wij onze bodem in de kweekkas kunnen beoordelen, hoe beter we de kweekkas kunnen bemesten, wat de opbrengst kan verhogen en de kans op ziekten en platen verminderen. kas
Sitemap

Gouden tips wedstrijd Groei & Bloei magazine 25/03/2016

Irma Tap is de winnares van de ACD Prestige Piccolo kas!

Kook volgens de 80/20 regel! 18/06/2014

Een sterrenchef uit Nederland, Niven Kunz, is fervent gebruiker van groenten in zijn gerechten. Dat doet hij al sinds hij zijn ster kreeg, 10 jaar geleden.

ACD kassen: Kas, tuinkas, kweekkas, tunnelkas