plaats tuinkas

De beste plaats van de tuinkas in de tuin. Uiteraard plaatsen we de vrijstaande tuinkas op de zonnigste plaats in de tuin. De planten in de tuinkas moeten volop van het zonlicht kunnen profiteren, zeker in de winter als er toch al weinig licht is. We plaatsen de tuinkas met de lengterichting noord-zuid. De zon, die in het oosten opkomt en in het westen ondergaat, beschijnt dan alle kanten. Is het onmogelijk om de kas noord-zuid te plaatsen, omdat de tuinkas dan scheef staat ten opzichte van andere bouwsels of bloemperken. In dat geval moeten we de richting van de tuinkas aanpassen bij de rest van de tuin en genoegen nemen met een iets minder goed teeltresultaat. De eenmaal vastgelegde plaats is definitief, tenminste bij een zodanige aanleg dat de kas op een vorstvrij fundament staat. Winderige en vorstgevaarlijke locaties zijn ongunstig. Voor een volledig bruikbare kas zijn stroomtoevoer en een tweetal stopcontacten voor bijvoorbeeld verlichting, luchtbevochtiging, een ventilator en eventueel een elektrische verwarming heel interessant. Als de kas met het woonhuis verbonden is, kunt u ze aansluiten op de centrale verwarming, met een eigen thermostaat. Het is aan te bevelen bij uw gemeente informatie te vragen over eventuele verplichtingen waaraan u moet voldoen als u een kas wilt bouwen. Daarmee voorkomt u problemen als de gemeente een bouwvergunning moet geven. kas
Sitemap

Gouden tips wedstrijd Groei & Bloei magazine 25/03/2016

Irma Tap is de winnares van de ACD Prestige Piccolo kas!

Kook volgens de 80/20 regel! 18/06/2014

Een sterrenchef uit Nederland, Niven Kunz, is fervent gebruiker van groenten in zijn gerechten. Dat doet hij al sinds hij zijn ster kreeg, 10 jaar geleden.

ACD kassen: Kas, tuinkas, kweekkas, tunnelkas