vroeg zaaien

Vroeg zaaien behoort zeker tot de mogelijkheden waar u ook woont

, u kunt de natuur altijd een paar weken te snel af zijn door uw zaaibedden te bedekken met vliesdoek, plastic tunnels of ander materiaal dat isoleren werkt. De grond wordt daardoor sneller warm en droger. Als de grond een temperatuur van zo'n 15į C heeft en wat is uitgedroogd, zal het zaad snel ontkiemen. Een goede graadmeter is het verschijnen van zaailingen van planten die zichzelf hebben uitgezaaid, zoals onkruid : als het de natuur lukt, kunnen wij het ook.

Vroeg zaaien: een goed begin is het halve werk.

De meest groenten en kruiden worden uit zaad opgekweekt. Als alles naar wens verloopt, ontstaat er uit een nietig zaadje in enkele maanden tijd een oogstbare plant. Tussen zaaien en oogsten kan er ook wel eens wat fout gaan. Dat kan allerlei oorzaken hebben, maar dikwijls speelt de kwaliteit van het zaad en de zaaiwijze een rol. Aan deze zaken moet dan ook ruim aandacht worden besteed. Ook in de tuinkas is een goed begin het halve werk. Met behulp van een platte bak, een kweekbak of een hobbykasje kunnen we vroeg starten met het zaaien en kan het teeltseizoen worden verlengd. In het vroege voorjaar kunnen er planten in worden gezaaid. Hiervoor is geen verwarming nodig. Vroeg voor zaaien in een bak of een kas gebeurt dikwijls gewoon in de volle grond, maar eventueel kan het ook in kistjes of in potjes. Altijd worden 'voorgezaaide' planten later uitgepoot. Omdat de temperatuur onder glas snel kan oplopen als de zon schijnt, moet overdag voldoende worden gelucht. Hierdoor daalt zowel de temperatuur als de luchtvochtigheid en dat komt de kwaliteit van het plantgoed ten goede. Er is minder kans op schimmelaantasting en ook zullen de planten gedrongen blijven.

Niet te diep, niet te dik zaaien

De bedekking van de zaden is een belangrijke factor. Zaden die te diep in de grond (of in teelaarde in een pot) worden gestopt, hebben moeite om te kiemen en zullen vaak beginnen te rotten. Het is altijd beter de zaden te weinig dan te veel te bedekken. Indien nodig kunt u er altijd later nog wat teelaarde over strooien. Er wordt in het algemeen van uitgegaan dat een zaadje moet worden bedekt met een laagje (fijne teelaarde, fijn zand of nog beter vermiculiet) dat even of dubbel zo dik is als het zaadje zelf. Anderzijds moet men nooit te dik zaaien om te voorkomen dat de planten te snel uitlopen of aangetast worden door de gevreesde wortelbrand van de zaailingen. Ten slotte willen we erop wijzen dat u absoluut moet vermijden te besparen door humus van slechte kwaliteit te kopen. kas
Sitemap

Gouden tips wedstrijd Groei & Bloei magazine 25/03/2016

Irma Tap is de winnares van de ACD Prestige Piccolo kas!

Kook volgens de 80/20 regel! 18/06/2014

Een sterrenchef uit Nederland, Niven Kunz, is fervent gebruiker van groenten in zijn gerechten. Dat doet hij al sinds hij zijn ster kreeg, 10 jaar geleden.

ACD kassen: Kas, tuinkas, kweekkas, tunnelkas